ไทรงามและเขื่อนพิมาย

ไทรงามและเขื่อนพิมาย
ที่ตั้ง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ประเภท ความงามตามธรรมชาติ

การเดินทาง จากตัวเมืองนครราชสีมา ไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา - ขอนแก่น) ถึงหลักกม.49 แล้วเลี้ยวขวา ไปตามทางหลวงหมายเลข 206 ซึ่งเป็นเส้นทางไป อ.พิมาย ก่อนถึงตัวอ.พิมาย ประมาณ 1 กม. เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงเขื่อนพิมายและเลยเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงไทรงาม รวมระยะทางจากตัวเมืองนครราชสีมา 59 กม.สภาพทางหลวงหมายเลข 2 และ 206 เป็นถนนลาดยางอยู่ในสภาพดี การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
 
 
 ลักษณะเด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทความสวยงามตามธรรมชาติ อันเกิดจากต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำมูล อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ไทรงามแห่งนี้ มีชื่อเสียงเลื่องลือ มาตั้งแต่ พ.ศ.2455 เมื่อครั้งสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประพาสพิมาย เป็นเขื่อน ชลประทาน ใสโครงการชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ สร้างเสร็จปี พ.ศ.2499 มีพื้นที่รับน้ำอยู่ใน 2 อำเภอ คือ อำเภอพิมาย และอำเภอโนนสูง จำนวน 215,850 ไร่ 

สภาพโดยทั่วไป บริเวณไทรงามมีลักษณะเป็นเกาะ มีคลองคูน้ำเล็กๆ ล้อมรอบ และมีต้นไทรขึ้นปกคลุมทั่วเกาะ ้ด้านทิศตะวันออก มีศาลเจ้าแม่ไทรงามเป็นที่สักการะ ทิศใต้มีศาลายื่นลงไปในคลอง ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้า สภาพศาลาทรุดโทรมและขาดความสวยงาม บริเวณที่จอดรถซึ่งจอดเฉพาะรถเก๋ง และรถกระบะเล็กอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งมีห้องสุขาชายและหญิงอยู่ในบริเวณนี้ สภาพโดยรอบๆ เกาะเป็นคูคลองปล่อยตามธรรมชาติ มีผักตบชวา จอกแหนอยู่เต็ม โดยไม่ได้รับการดูแลรักษารอบนอก ออกไปเป็นที่ราบและทุ่งนา